Galeria
 1. Spotkanie Założycielskie
 2. Konferencja Prasowa na uroczystość otwarcia Tarnowskiego Towarzystawa Naukowego
 3. Nie zapomnieć mowy ojców
 4. Prawo a wartości
 5. Wychowanie a wartości
 6. Nauka a religia w działalności Jana Pawła II
 7. Era wodoru - energia przyszłości
 8. Elektrownie jądrowe - szanse czy zagrożenie?
 9. Energetyka wiatrowa - wyzwanie XXI wieku
 10. Chopin odkrywany na nowo
 11. Kultura polska w kulturze europejskiej
 12. Jan Paweł II - niezwykły ksiądz i święty
 13. Perły Tarnowa 2012
 14. Polska emigracja polityczna po II wojnie światowej - Ryszard Kaczorowski nieugięty straznik niepodległości
 15. Z działalności poskiego rządu na emigracji - Komitet Ministrów dla spraw Kraju 1939 - 1945
 16. Perły Tarnowa 2013
 17. Ideologia gender - nowe zagrożenie XXI wieku
 18. Perły Tarnowa 2014
 19. Dobre wychowanie a 6 latki do szkoły
 20. Cyberprzestrzeń - szanse i zagrożenia
 21. Perły Tarnowa 2015
 22. Zrzeszenie Wolność i niezawisłość...
 23. Perły Tarnowa 2016


TARNOWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE © Copyright by TTN 2010, 2016