Informacje ogólne

Nil est in homine
bona mente melius!
...
Poznanie prawdy
rodzi jedyną w swym rodzaju
duchową radość.
            Jan Paweł II

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe powstało w maju 2007 roku. W statutowych celach Towarzystwa zawarto dążenie do rozwoju i konsolidacji środowisk naukowych Tarnowa, działalność popularyzatorską oraz stworzenie szans rozwoju najzdolniejszym studentom, także poprzez włączenie ich w badania naukowe. Jednym z zadań Towarzystwa jest też dążenie, aby badania naukowe prowadzone w tarnowskich pracowniach, były stosowane w otaczającej nas rzeczywistości. Powołanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego jest bezpośrednio związane ze staraniami prowadzącymi do powstania Akademii Tarnowskiej. Realizację tego przedsięwzięcia wspiera powołany w marcu 2006 roku Konwent, na czele którego stoi Ks. bp dr Wiktor Skworc.

Wykład inauguracyjny „Nie zapomnieć mowy ojców” podczas pierwszego otwartego spotkania TTN wygłosił Prof. Franciszek Ziejka, polski uczony, historyk literatury polskiej, w latach 1999-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rok 2011 poświęcony jest osobie błogosławionego Jana Pawła II. Pierwszy z tego cyklu wykład pt „Nauka a religia” w działalności Jana Pawła II wygłosił Ks. Prof. Michał Heller, światowej sławy kosmolog i filozof.

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe prowadzi również działalność wydawniczą oraz ogłasza konkursy na prace naukowe.

TARNOWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE © Copyright by TTN 2010, 2016