Władze Tarnowskiego Towarzysztwa NaukowegoZarz±d TTN
  1. prof. Kazimierz Wiatr - prezes
  2. ks. prof. Antoni Żurek - wiceprezes
  3. Krzysztof Heilman - skarbnik
  4. prof. Wacław Rapak - członek
  5. prof. Marek Gorgoń - członek
Komisja Rewizyjna TTN
  1. ks. prof. Józef Stala
  2. dr Sebastian Dusza
  3. Piotr Filip


TARNOWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE © Copyright by TTN 2010, 2016