Informacje ogólne

Nil est in homine
bona mente melius!
...
Poznanie prawdy
rodzi jedyną w swym rodzaju
duchową radość.
            Jan Paweł II

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe powstało w maju 2007 roku. W statutowych celach Towarzystwa zawarto dążenie do rozwoju i konsolidacji środowisk naukowych Tarnowa, działalność popularyzatorską oraz stworzenie szans rozwoju najzdolniejszym studentom, także poprzez włączenie ich w badania naukowe. Jednym z zadań Towarzystwa jest też dążenie, aby badania naukowe prowadzone w tarnowskich pracowniach, były stosowane w otaczającej nas rzeczywistości. Powołanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego jest bezpośrednio związane ze staraniami prowadzącymi do powstania Akademii Tarnowskiej. Realizację tego przedsięwzięcia wspiera powołany w marcu 2006 roku Konwent, na czele którego stoi Ks. bp dr Wiktor Skworc.

Wykład inauguracyjny „Nie zapomnieć mowy ojców” podczas pierwszego otwartego spotkania TTN wygłosił Prof. Franciszek Ziejka, polski uczony, historyk literatury polskiej, w latach 1999-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rok 2011 poświęcony jest osobie błogosławionego Jana Pawła II. Pierwszy z tego cyklu wykład pt „Nauka a religia” w działalności Jana Pawła II wygłosił Ks. Prof. Michał Heller, światowej sławy kosmolog i filozof.

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe prowadzi również działalność wydawniczą oraz ogłasza konkursy na prace naukowe.Podziękowanie

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe serdecznie dziękuje PKO Bank Polski za wsparcie konkursu Perły Tarnowa jako Partner Konkursu.

- Chcemy pokazywać, że studia odbywane na tarnowskich uczelniach pozwalają osiągnąć wysoki poziom i tworzyć ciekawe, oryginalne prace zawierające elementy badawcze. Nasze cele nie byłyby możliwe do osiągnięcia gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli oraz firm i instytucji takich jak PKO Bank Polski – mówi prezes TTN prof. Kazimierz Wiatr.

Pomoc finansowa jaką Tarnowskie Towarzystwo Naukowe otrzymało od PKO Bank Polski - Partnera Konkursu umożliwiła m. in. przyznanie nagród i wyróżnień w kategoriach praca licencjacka i praca magisterska, a także wydrukowanie kolejnych numerów Zeszytów Naukowych TTN z nagrodzonymi pracami ambitnych młodych dyplomantów.

Fotogaleria z Gali konkursu Perły TarnowaTARNOWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE © Copyright by TTN 2010, 2016